Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές

2019 | Cosmote TV | Scripted | 3 Seasons | Pending

0/10 (0 votes)

A series of murders alarm the police authorities, as strange symbolisms are traced to every crime scene. The eccentric professor of criminology Dimitris Lainis is asked to shed some light on the mystery.

Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές

Awaiting the Green Light: Will Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές Illuminate our Screens for Season 4 on Cosmote TV?

Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές Season 4 Status: Pending

Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές Season 3 Release Date: Feb. 13, 2023

When will Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές Season 4 be released? Will Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές return for Season 4 on Cosmote TV?

Whether Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές is renewed for another season or canceled? Get acquainted with the latest reliable news regarding the upcoming season of Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές on Cosmote TV. Track the renewal/cancellation status of Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές.

Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές kicked off on June 16, 2019 on Cosmote TV. Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές is a 50-minute Scripted crime/thriller/horror television series, which is currently in its 3rd season. Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές airs by Sundays at on Cosmote TV.

Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές Season 4 is yet to be announced. Cosmote TV has yet to reveal the decision on renewal/cancellation of Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές. However, it seems that Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές Season 4 is due to happen, given the mainly positive statistics of the current 3rd season, critic/viewers' consensus, an overall score of Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές on IMDb, as well as television ratings and reception on Metacritic and Rotten Tomatoes.

You may also visit the Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές official page on the Cosmote TV website to check the show's current status. Once the actual status of Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές is updated and/or its release date is revealed, we will update this page. Stay tuned for updates. We will keep you informed!

Track Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές status changing to learn when it's renewed, canceled or scheduled

Show Name: Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές

Premiere date: June 16, 2019

Show Network: Cosmote TV

Show Type: Scripted

Show country: Greece

Previous Show: Quest for Renewal: Punk'd Season 2 on The Roku Channel in the Balance

Next Show: Deliberating the Future: Celebrity Mastermind Australia Season 3 on SBS

Show Genres: crime, thriller, horror